openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

27 mei 2023 – A12 supportdemo: Stop fossiele subsidies!

Grandcafé Utopie sluit zich aan bij de supportdemo op 27 mei!
Hier de oproep van een brede coalitie van ondersteunende organisaties:

Tot wel dertig miljard euro. Dat is het bedrag dat bedrijven ieder jaar cadeau krijgen van de Nederlandse staat voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze bedrijven betalen bijvoorbeeld veel minder energiebelasting en krijgen allerlei andere kortingen en vrijstellingen. Met name grote bedrijven zoals KLM en Tata Steel worden op deze manier gesubsidieerd. En terwijl de tijd dringt om de uitstoot van CO₂ radicaal in te perken, beloont het kabinet grote vervuilers juist met miljarden euro’s en jaagt het zo de klimaatcrisis aan.

De gevolgen van die klimaatverandering worden met het seizoen concreter. De bevolking van het wereldwijde Zuiden betaalt hiervoor de hoogste prijs. Hun leefomgeving functioneert maar al te vaak als wingebied, zij worden geconfronteerd met de meest ingrijpende gevolgen van de klimaatcrisis en missen de middelen om zich hiertegen te wapenen. Maar ook in Nederland neemt droogte en extreem weer toe. Grote gedeeltes van Nederland zullen door de stijgende zeespiegel in de toekomst mogelijk moeten worden opgegeven.

Door middel van een 5-tal blokkades van de A12 heeft Extinction Rebellion (XR) met succes dit onderwerp op de agenda gezet. De burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, die samen gingen met solidariteitsprotesten langs de A12, groeien: op 11 maart sloten maar liefst vierduizend mensen zich aan bij de klimaatactie, maar het kabinet weigert vooralsnog naar hen te luisteren. In plaats van per direct het mes te zetten in de fossiele subsidies komt minister Jetten dit voorjaar met een nieuwe berekening van de hoogte van de staatssteun. Dit terwijl het kabinet in 2013 al beloofde om in 2020 de subsidies afgeschaft te hebben.

Waar daadkrachtig klimaatbeleid op z’n plaats zou zijn, reageren de autoriteiten met repressie. In de aanloop naar de blokkade van 28 januari werden zeven XR rebellen van hun bed gelicht. Drie van hen kregen een gebiedsverbod voor drie maanden opgelegd. Tijdens de blokkade op 11 maart werden drie uit Duitsland geleend waterkanonnen ingezet om XR rebellen in de winterse kou nat te spuiten alvorens over te gaan tot arrestatie. Niet voor niets concludeert Amnesty dat het demonstratierecht onder druk staat.

Het voortbestaan van de fossiele subsidies zegt veel over de prioriteiten van de afgelopen kabinetten. Terwijl er jaarlijks wel tot 30 miljard euro cadeau wordt gedaan aan bedrijven voor het gebruik van fossiele brandstoffen, werden belangrijke publieke voorzieningen uitgehold. Sectoren als zorg, onderwijs en huisvesting werden kaal bezuinigd en vermarkt. En terwijl de winstzucht van bedrijven vrij spel krijgt, wordt ons bestaan onzekerder en duurder.

Het kabinet stelt dat de afschaffing van de subsidies ten koste zou gaan van banen, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Werkende mensen uit de fossiele sector hebben juist veel van de kennis die we nodig hebben voor de verduurzaming en hoeven er daarom niet op achteruit te gaan. Het aanscherpen van het klimaatbeleid kan juist veel nieuwe banen creëren in bijvoorbeeld de verduurzaming van de bebouwde omgeving of het uitbreiden van openbaar vervoer.

De vreedzame klimaatactie van 27 mei is daarom hard nodig om de regering te laten zien en horen dat het tijd is voor het beëindigen van de fossiele subsidies. Dit is waarom wij ons achter deze oproeptekst scharen en onze steun uitspreken voor de support demonstratie die onderdeel uitmaakt van de klimaatactie van 27 mei.

Meer info:

www.a12blokkade.nl

www.extinctionrebellion.nl