openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Fonds 1818 steunt Stichting Utopie

Stichting Utopie maakt het voor ideële initiatieven met een krappe beurs mogelijk om Grand café Utopie voor hun activiteiten te gebruiken. Nogal wat ideële organisaties kunnen zich namelijk het normale – kostendekkende – huurtarief niet of nauwelijks veroorloven. Deze organisaties kunnen voor een financiële bijdrage aankloppen bij Stichting Utopie. Stichting Utopie kan soms een deel van de huurfactuur voor haar rekening nemen. De stichting kan dit alleen dankzij haar donateurs en voor zover de aan haar gegeven donaties strekken.

Fonds 1818 heeft op 25 juli 2023 besloten 9.900 euro te doneren aan Stichting Utopie. Deze donatie stelt Stichting Utopie in staat om ook het komende seizoen, dat op 1 september 2023 begint, idealistische initiatieven te steunen wiens activiteiten passen bij de doelstellingen van zowel Stichting Utopie als Fonds 1818. Andere idealistische initiatieven worden zoveel als mogelijk door Stichting Utopie met andere donaties gesteund.

Fonds 1818 omschrijft haar doelstellingen als volgt:

  • Het project heeft een maatschappelijk doel. Hieronder verstaan we projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, die mensen blijvend met elkaar verbinden en die de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren.
  • Het project heeft geen politiek of religieus doel. Hieronder verstaan we inspanningen gericht op het werven van politieke stemmen of gelovigen. (meer in detail)

Fonds 1818 geeft een eenmalige donatie, een donatie die Stichting Utopie in staat stelt het komende seizoen voldoende eigen (liefst periodieke) donateurs te werven zodat Stiching Utopie ook een volgend seizoen idealistische organisatie kan blijven steunen.

Vind jij het belangrijk dat idealisten een betaalbare plaats hebben om te ontmoeten, organiseren en presenteren? Word dan vandaag nog donateur van Stichting Utopie. Alle kleine beetjes helpen!

Bedrag