openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Zoönoseshow als voorprogramma

“Aan dingen NIET doen valt immers doorgaans niets te verdienen.”

Vrijdag 9 juli 2021 vond het eerste symposium plaats van de onlangs opgerichte Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht. De bijeenkomst begon in Utopie direct na de zoönoseshow van Rutte en De Jong, in Haagse kringen ook wel ‘persconferentie’ genoemd.

Dat Rutte en De Jong in het voorprogramma van het symposium van een dierenrechtenclub optraden was heel toepasselijk. De corona-ellende die we het afgelopen jaar te verduren hebben gehad is immers goeddeels het gevolg van de moeizame relatie tussen de mens en andere dieren en de natuur. Helaas komt dat gegeven nauwelijks aan bod in het politieke debat, zodat er wat dat betreft ook geen lessen worden getrokken. Net zoals in de stikstofdiscussie zoekt men ‘oplossingen’ liever in door de sponsors van de grote politieke partijen vervaardigde ‘technische oplossingen’, zoals mondkapjes, testen en vaccinaties. Aan dingen niet doen valt immers doorgaans niets te verdienen.

Het symposium werd in Utopie bijgewoond door 20 geïnteresseerden. 70 mensen volgende het symposium online. Marco van Duijn van Utopie advocaten presenteerde (vanaf minuut 29:00) een inleiding in het Dierenrecht en vertelde over de belangrijkste knelpunten en uitdagingen. Wie het symposium gemist heeft kan deze hier terugkijken.