Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Cindy van de Ven

“Wat Utopie voor mij zo bijzonder maakt is de drive die de medewerkers hebben om zich zowel persoonlijk als beroepsmatig in te zetten voor een betere toekomst voor álle dieren – waaronder de mens – en de natuur. Het recht kan worden ingezet om stappen vooruit te maken en wij van Utopie Advocaten helpen u graag om dit te realiseren.”

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de masters Internationaal Publiekrecht en Rechtsfilosofie, met als scriptie-onderwerp de verantwoordelijkheid van staten voor klimaatverandering en de rol die het recht hierin heeft en zou moeten hebben. Gedurende mijn masteropleidingen heb ik gewerkt als griffier bij de Centrale Raad van Beroep en als vrijwillig algemeen bestuurslid bij Dierentehuis Stevenshage. Na mijn afstuderen ben ik begonnen bij Utopie Advocaten als jurist waarbij ik mr. Van Duijn en mr. Prins heb ondersteund bij zowel administratieve als juridische werkzaamheden. Gedurende deze twee jaren heb ik met name ervaring opgedaan in het bestuursrecht, meer specifiek in de Wet Open Overheid, de Wet dieren en de Wet natuurbescherming, alsmede in het huurrecht en algemeen privaatrecht.

Inmiddels ben ik als advocaat verbonden aan Utopie Advocaten. U kunt mij benaderen voor juridische vragen omtrent het algemeen bestuursrecht en algemeen privaatrecht en met juridische vragen omtrent dierenrecht en natuurbeschermingsrecht.

Nevenfuncties:

Algemeen bestuurslid bij Stichting Dierentehuis Leiden en omgeving (Stevenshage)
Event manager bij Grand Café Utopie