openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Bedankt!

[English below] Wij zijn heel blij met je gift. Samen houden we Utopie toegankelijk voor iedereen.Mocht je hebben gekozen voor een eenmalige gift vragen we je om in de toekomst een periodieke gift te overwegen, omdat dit Utopie wat meer inkomenszekerheid biedt.
 
Tenslotte maken we je graag attent op de Utopie-nieuwsbrief die in de regel een keer per week wordt verstuurd. Daarin worden de openingstijden,  bijeenkomsten, discussie, concerten, etc. in de Utopie aangekondigd, maar ook anders nieuws rondom Utopie. Hier kun je je abonneren.
 

We are very grateful for your donation. Together we keep Utopie accessible for everyone.Should you have opted for a one-time gift, we ask you to consider a periodic gift in the future, as this offers Utopie a little more income security.

Finally, we would like to draw your attention to the Utopie newsletter that is usually sent out once a week. It announces opening times, meetings, discussion, concerts, etc. at Utopia, as well as other news around Utopie. You can subscribe here.

Kind regards,

Met vriendelijke groet,