openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Lidmaatschap

Een coöperatieve vereniging is een vereniging met een bedrijf en daarom wijken de regels voor het lidmaatschap af van de regels die je bij een doorsnee vereniging aantreft. Dit komt voornamelijk omdat met de oprichting  en exploitatie van het grand café flinke bedragen zijn gemoeid die door de oprichters aan de coöperatie zijn geleend.

Het lidmaatschap van de coöperatie wordt vastgelegd in een toetredingsovereenkomst. In deze toetredingsovereenkomst staan de op geld waardeerbare rechten en plichten van een lid. Wat betreft de plichten gaat het met name om:

  • de jaarlijkse contributie van € 250,–;
  • het eenmalig verschuldigde entreegeld van € 500,– ;
  • het eenmalig verschuldigde inbrenggeld van € 2.000,–.


Verenigingen en stichtingen kunnen ook lid worden van de coöperatie. Zij betalen het dubbele tarief.

De contributie en het entreegeld zijn giften die de reguliere exploitatie tegoed komen. Het inbrenggeld heeft het karakter van een renteloze lening. Met deze lening neemt een toetredend lid een deel van de investering over van de andere leden. Na opzegging van het lidmaatschap wordt de lening aan het opzeggende lid terugbetaald. Dit is in detail geregeld in de toetredingsovereenkomst.

Het bestuur beslist of een aspirant lid wordt toegelaten. Soms is het mogelijk om het inbrenggeld in termijnen of natura te betalen. Dit wordt per geval beoordeeld en (indien akkoord) in de toetredingsovereenkomst vastgelegd.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de coöperatie kun je contact opnemen met het bestuur van de coöperatie of in Utopie Marco, Bernhard of Etienne aanspreken.