openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Stichting Utopie

Stichting Utopie maakt het voor ideële initiatieven met een krappe beurs mogelijk om Grand café Utopie voor hun activiteiten te gebruiken. Nogal wat ideële organisaties kunnen zich namelijk het normale – kostendekkende – huurtarief niet of nauwelijks veroorloven. Deze organisaties kunnen voor een financiële bijdrage aankloppen bij Stichting Utopie. Stichting Utopie kan soms een deel van de huurfactuur voor haar rekening nemen. De stichting kan dit alleen dankzij haar donateurs en voor zover de aan haar gegeven donaties strekken. De stichting werkt voor dit doel nauw samen met de Cooperatieve vereniging Utopie U.A.. die grand café op idealistische basis exploiteert. De statuten van Stichting Utopie vind je hier.

De inkomsten van Stichting Utopie zijn afkomstig van:
– donaties van donateurs en
– schenkingen van het Klimaatfonds.

Financieel jaarverslag
2022
2021
2020
2019

Bestuursplan
2023

Vestigingsadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
Den Haag

Postadres:
Postbus 87
2501CB Den Haag

Diverse nummers:
KvK nummer: 72063696
RSIN nummer 858970351
Bankrekeningnummer: NL37TRIO0379397412

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: · Marco van Duijn
Secretaris: · Etienne Michel Prins
Penningmeester: · Bernhard Karimi

Stichting Utopie

Stichting Utopie heeft de ANBI status. Dit heeft voor donateurs belangrijke voordelen: