openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

De toekomst van Grand Café Utopie

Beste Utopist,

Alweer vijf jaar geleden opende Grand Café Utopie zijn deuren om ruimte te bieden aan idealisten. Het initiatief werd destijds genomen door Utopie advocaten. Daarna sloten tientallen idealisten zich aan bij de coöperatieve vereniging die het Grand Café exploiteert, als coöperatie-lid, vrijwilliger of personeelslid. Utopie heeft door de jaren heen al veel idealisten mogen verwelkomen en veel verschillende maatschappelijke evenementen mogen faciliteren, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. De tijd is gekomen om de toekomst van Utopie veilig te stellen. Utopie richt zich daarom tot jou, als idealist en utopist, met de vraag om het draagvlak van de coöperatieve vereniging te verbeteren en met ons mee te denken over hoe wij samen het doel kunnen bereiken: een financieel gezonde en toonaangevende ontmoetingsruimte voor idealisten zijn en blijven.

Hoe we hier zijn gekomen
De eerste vijf jaar waren voor ons als coöperatie pittige jaren: hogere verbouwingskosten dan verwacht, een wat trage opbouw van naamsbekendheid en de corona pandemie. Pas sinds afgelopen najaar is de situatie weer enigszins “normaal”. Sindsdien weten steeds meer idealisten ons (weer) te vinden waardoor er op dit moment ongeveer dertig bijeenkomsten per maand plaatsvinden in het Grand Café. Hoewel het dus zeker niet slecht gaat met het Grand Café, is het ook nog niet de ontmoetingsruimte voor idealisten die we voor ogen hebben en er is ook nog geen sprake van een duurzaam gezonde financiële situatie. Dit komt met name doordat wij onze ontmoetingsplaats beschikbaar willen stellen voor alle groepen en organisaties die zich inzetten voor een groene en rechtvaardige samenleving, ook als het budget van deze groepen een verhuring tegen een normaal, kostendekkend tarief niet toelaat. Om dit te kunnen verwezenlijken wordt er vanaf diverse kanten bijgesprongen, bijvoorbeeld doordat financieel draagkrachtige organisaties door betaling van een commercieel tarief ervoor zorgen dat ook groepen die het minder breed hebben, de ruimte voor een kortingstarief kunnen huren. Op zijn Robin Hoods dus. De juiste balans hebben we hierin nog niet gevonden, wat betekent dat er nog geen sprake is van een gezonde, kostendekkende financiële exploitatie van het Grand Café.

Wat er goed gaat
Voordat we beginnen met waar wij nog als coöperatie nog in kunnen groeien, noemen we graag eerst wat er goed gaat. Allereerst hebben we een sterk team van vaste medewerkers die zich met hart en ziel voor Utopie inzet: Robert (horeca), Kim (verhuringen), Selina (publiciteit) en Neriman (hygiëne). Het team blinkt uit in het faciliteren van maatschappelijk relevante bijeenkomsten, want of het nu om een vergadering, lezing, debat of cursus gaat: Utopie heeft voor vrijwel alle activiteiten de kennis en faciliteiten in huis om het evenement goed en prettig te laten verlopen. Tenslotte weten een groot aantal collega-idealisten door de toegenomen naamsbekendheid de weg naar het Grand Café te vinden.

Wat er beter kan
Maar het kan beter. Feit is dat Utopie op dit moment vaker niet dan wel gebruikt wordt en dat de ontmoetingsfunctie (die te onderscheiden is van de evenementenfunctie) waarin het bijeenbrengen van verschillende groepen idealisten centraal staat, nog niet goed van de grond is gekomen. Het is dan ook de hoogste tijd om als coöperatie nieuwe stappen te zetten en uit te groeien tot een vitaal en drukbezocht Grand Café. Jouw hulp als mede-idealist en mede-utopist is daarbij van harte welkom!

Hoe jij kunt helpen
Er zijn verschillende stappen die we samen kunnen zetten om ons doel te behalen:

– het vergroten van het gebruik van Utopie;
– het werven van donateurs voor Stichting Utopie;
– het werven van leden voor de Coöperatieve vereniging Utopie.

1. Je kunt helpen het gebruik van Utopie te vergroten
Het Grand Café is alleen levensvatbaar als voldoende idealisten de ruimte gebruiken en daar ook (naar draagkracht) voor betalen. De inkomsten uit verhuur voor publieke en besloten bijeenkomsten vormen namelijk de belangrijkste bron van inkomsten en op dit moment dekken de betaalde verhuringen de vaste kosten niet. Jij zou onze coöperatie daarom een grote dienst bewijzen wanneer je kunt helpen het gebruik van Utopie te vergroten door organisaties en initiatieven in jouw omgeving aan te sporen om van onze prachtige ruimte gebruik te maken.

2. Je kunt donateur worden van Stichting Utopie
Als donateur van Stichting Utopie help je ideële organisaties die niet zelf het normale (kostendekkende) huurtarief kunnen betalen. Deze organisaties kunnen voor een financiële bijdrage aankloppen bij Stichting Utopie die dankzij haar donateurs en voor zover de gegeven donaties strekken, een deel van de factuur voor haar rekening kan nemen. Als donateur van Stichting Utopie kun je eenmalig of periodiek (!) een bedrag storten op rekeningnummer NL37 TRIO 0379397412 ten name van Stichting Utopie. Op de Utopie-website kan dit met IDEAL via deze link. Er loopt een aanvraag voor de ANBI-status. Nadat deze is toegewezen geldt deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

3. Je kunt lid worden van de coöperatie
Als lid van de coöperatie steun je het doel van de coöperatie. Een coöperatie is een vereniging waaraan een bedrijf hangt zonder winstoogmerk. In ons geval is dat bedrijf Grand Café Utopie. De dagelijkse gang van zaken is in handen van een klein en professioneel team van betaalde vaste medewerkers. Dit team werkt in samenspraak met het uit de leden gekozen bestuur van de coöperatie. Tijdens de halfjaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De mate waarop leden betrokken zijn verschilt per lid. Sommige leden nemen taken op zich, zoals fondsenwerving en publiciteit, terwijl andere leden hun betrokkenheid beperken tot het betalen van de contributie. Voor het functioneren van de coöperatie is niet de mate van betrokkenheid van een lid, maar de mate van verbondenheid met een grote groep idealisten en organisaties het belangrijkst. Als lid van de coöperatie betaal je contributie en een bedrag voor toetreding en daarvoor krijg je invloed op de koers die de coöperatie vaart. Ook stichtingen en verenigingen kunnen lid worden. Meer informatie over de kosten vind je hier.

Voor het ingaan op onze hulpvraag of voor meer informatie en suggesties kun je contact opnemen met het bestuur@utopie.nl of in het café vragen naar Marco, Etienne of Bernhard. Je bent ook welkom om te komen naar een informatieve bijeenkomst die we houden op dinsdag 23 mei 2023 om 19:30 uur in Utopie.

Tot slot
In de bijna vijf jaar dat Utopie bestaat heeft het Grand Café duizenden idealisten voor de meest uiteenlopende ideële doelen en activiteiten bijeengebracht. Wij menen dat zeker in deze soms dystopische tijden, en in een regeringsstad zoals Den Haag, een ontmoetingsplaats voor idealisten die werken aan een groene en rechtvaardige wereld niet mag ontbreken. Wij hopen dat je deze mening nog steeds met ons deelt en een bijdrage kunt leveren aan het voortbestaan van de coöperatie, want onze reis naar de Utopie is nog lang niet ten einde.

“Utopia is on the horizon. I move two steps closer; it moves two steps further away. I walk another ten steps and the horizon runs ten steps further away. As much as I may walk, I’ll never reach it. So what’s the point of utopia? The point is this: to keep walking.”  
Eduardo Galeano

Namens Utopie,

Marco van Duijn
Etienne Prins
Bernhard Karimi
Kim van Hooijdonk
Selina Westbroek
Neriman Mustafa
Robert Vromans