openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Humanistisch café

Thema: de invloed van Kunstmatige Intelligentie op onze maatschappij
 Vooraf aanmelden!

 

Let op: in verband met het maximaal aantal bezoekers vragen we je je aan te melden door een mail te sturen naar: info@humanistischverbondhaaglanden.nl

 

Thema: de invloed van Kunstmatige Intelligentie op onze maatschappij

Kunstmatige Intelligentie, ook wel Artificial Intelligence (AI) genoemd, is een systeemtechnologie die de samenleving fundamenteel zal veranderen, schreef de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport onlangs.
En wel zodanig dat deze vorm van intelligentie ervoor zal zorgen dat het de publieke waarden zoals veiligheid en gezondheid, autonomie en vrijheid, burgerrechten en de rechtstaat, beïnvloedt op manieren, die we nu nog niet kunnen voorzien.
Het is van groot belang ons daarvan rekenschap te geven en ons de vraag te stellen: hoe beïnvloedt AI onze waarden en in wat voor een maatschappij willen wij leven?

Werkgroep AI deelt bevindingen tijdens het Humanistisch Café
Sinds najaar 2020 volgen drie leden van Humanistisch Verbond Haaglanden (werkgroep AI) deze ontwikkelingen op de voet en kijken –  door de bril van humanistische waarden – met interesse, maar ook met zorg naar de ontwikkelingen op dit terrein.

Aan de hand van onze humanistische ‘lenzen’ stelde de werkgroep zich twee vragen:

  1. Raken de ontwikkelingen rondom AI aan humanistische waarden?
  2. Moeten en kunnen wij ons als humanisten mengen in het maatschappelijk debat over de toepassing en de toekomst van AI en de wenselijkheid ervan?

Beide vragen heeft de werkgroep met ja beantwoord.

Inmiddels heeft de werkgroep meerdere gesprekken gevoerd met organisaties, die naast kansen ook gevaren zien met betrekking tot de voortschrijdende ontwikkelingen op het terrein van AI.

Tijdens het Humanistisch Café deelt en bespreekt de werkgroep graag alle bevindingen met de aanwezigen.
Aan bod komen: Wat is Kunstmatige Intelligentie? Waar komen we het zoal tegen? Wat zijn de kansen en bedreigingen in relatie tot humanistische waarden? Welke rol zie je hierbij voor het Humanistisch Verbond? Wat zijn de plannen van de werkgroep AI?

We zien je  graag op 10 februari, vergeet niet je aan te melden.

Utopie Podcast