openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Humanistisch Café: ‘de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië’

In het Humanistisch Café wordt een maatschappelijk relevant onderwerp ingeleid door een wetenschapper, kunstenaar, filosoof of andere deskundige

In deze editie van het Humanistisch Café wordt een persoonlijk verhaal verteld van een in voormalig Nederlands-Indië geboren man, Ad Fermin. Hij vertelt over de tijd met zijn moeder, broertje en zusje in een interneringskamp, de chaotische periode na de bevrijding, hun vertrek naar Nederland en het proces van aanpassing aan de Nederlandse samenleving die op dat moment nog volop in opbouw was na de tweede wereldoorlog.

Vanuit de Stichting Gastdocenten WO II Zuid-Oost Azië vertellen gastsprekers hun persoonlijk- of voorouderlijk verhaal over de periode 1941 tot en met de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië met aansluitend hun vaak moeizame aanpassing in de Nederlandse samenleving begin jaren vijftig van de vorige eeuw.

Onderwerpen zijn de bezetting door Japan, de internerings- en werkkampen, de capitulatie, de gewelddadige Bersiap-periode en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Tenslotte de vlucht of repatriëring van honderdduizenden Nederlanders, Indische Nederlanders, KNIL militairen en andere groepen die in Indonesië niet langer veilig waren. De moeizame inpassing in de naoorlogse Nederlandse samenleving bracht zowel onbegrip als discriminatie met zich mee.

Na een korte inleiding door Ad Fermin kunnen aanwezigen hun persoonlijk verhaal kwijt en bespreekt men met elkaar het moeizame proces van aanpassing aan een “nieuwe” samenleving / cultuur en de ervaren discriminatie. Een actueel onderwerp in het licht van de grote groepen nieuwkomers, die als gevolg van oorlog en natuurrampen op dit moment naar Nederland komen.

Voor meer informatie: www.gastdocenten.com
Bekijk dit evenement op de website van Humanistisch Verbond: Humanistisch Café met Ad Fermin– Den Haag – Humanistisch Verbond

De inloop begint om 18.00 uur en het programma start om 18:30. Tijdens de inloop zijn drankjes voor rekening van Humanistisch verbond, daarna op eigen kosten.

Het is mogelijk bij Utopie een maaltijd te nuttigen voor aanvang van de inloop. Zorg dat je één uur van tevoren aanwezig bent en reserveer de maaltijd via deze link.

Utopie Podcast