openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Humanistisch café: Een humaan vreemdelingenbeleid

Beschouwingen over vreemdelingenbeleid. Hoe kijken wij er eigenlijk naar?

“Als we vanuit hier wegen aangelegd hebben om overal in de wereld tot in de kleinste dorpen te kunnen belanden, is het niet vreemd als mensen vanuit daar diezelfde wegen gebruiken om hier te komen.”

Beschouwingen over vreemdelingenbeleid

Migratie is zo oud als de mensheid. Ooit kon de mens zich alleen te voet naar elders bewegen om voedsel te vinden, of een betere plek om te wonen. In de afgelopen eeuwen vonden op alle terreinen versnellingen plaats en raakte de wereld in grote mate verweven. Ook mensen bewegen zich sneller en meer dan ooit over de wereld.

In het citaat hierboven gaf migratiedeskundige bij de UvA, Jeroen Doomernik, in een discussie over het vreemdelingenbeleid een perspectiefwisseling aan, die andere elementen meeneemt dan alleen: voldoet de migrant aan de criteria van dat beleid?

Het beleid
Vreemdelingenbeleid is al decennia voer voor heftige discussies. Wie laat je toe, wie niet? In opzet is het beleid eenvoudig: een vreemdeling vraagt toelating aan; bij instemming mag diegene het land in en bij weigering komt diegene niet of verlaat het land. Wie dan niet weggaat, heeft in principe nergens recht op. Alleen: de werkelijkheid is in alle opzichten ingewikkelder. Niet iedereen gaat of kan zomaar terug.

Het gesprek In het Humanistisch Café
Op 4 november 2021 gaan we dieper op dit thema in. Niet om sluitende voorstellen te maken, maar om verschillende perspectieven te kunnen toevoegen aan het denken erover. Want hoe kijken wij er eigenlijk naar?
Aan de hand van concrete voorbeelden zullen we verschillende dilemma’s bespreken waarmee de direct betrokkenen, belangenorganisaties en de (lokale) overheid worden geconfronteerd.

Marijke Bijl, coördinator van de Stichting OKIA
We hebben Marijke Bijl uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Zij is al dertig jaar betrokken bij de Stichting OKlA. In 2016 ontving zij de Humanistische Prijs Haaglanden, vanwege haar inzet op het terrein van opvang, begeleiding en ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen.
Marijke heeft zich vooral bezig gehouden met de plaats van ongedocumenteerden in de publieke samenleving en de gevolgen van uitsluiting voor de betrokkenen zelf en die samenleving. Zij coördineert in Den Haag onder meer het Breedstedelijk Overleg, waar professionals van diverse disciplines zich buigen over oplossingen voor voorliggende problemen in de context van het vreemdelingenbeleid.

Utopie Podcast