openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Humanistisch cafe: racisme en discriminatie

Kan het Humanisme een rol spelen in de aanpak van racisme en discriminatie?
Discriminatoire en racistische activiteiten is van alle tijden en daarmee een hardnekkig fenomeen in de samenleving. Kan het Humanistisch Verbond in de bestrijding hiervan een rol vervullen?

Logo humanistisch verbond

Inloop 18.00 uur.

Racisme zit in ons zgn. culturele archief, een door Gloria Wekker geïntroduceerde term. Zij is een bekend Surinaams-Nederlandse antropologe, die onder meer gespecialiseerd is in kritische rassentheorie.

Dit “culturele archief” is van invloed op de wijze waarop je denkt, naar de wereld kijkt, wat goed of slecht, mooi of lelijk is. Mede op basis van dit “culturele archief” wordt onze attitude bepaald ten aanzien van bijvoorbeeld homoseksualiteit, de positie van de vrouw en racisme.

Met betrekking tot homoseksualiteit en de positie van de vrouw heeft ons “culturele archief” de afgelopen decennia ingrijpende wijzigingen ondergaan (hetgeen overigens met veel strijd gepaard ging).
Inmiddels is het homohuwelijk geaccepteerd, de getrouwde vrouw handelingsbekwaam en heeft zij voor het overige in het huwelijk een gelijkwaardige positie aan haar echtgenoot.

Door middel van acties, publieke debatten en een grote mate van solidariteit met de “slachtoffers” is het gelukt om in dit “culturele archief” een bres te slaan.

Hoe zit het met de bestrijding van racisme en discriminatie? Kan het Humanistisch Verbond hieraan een bijdrage leveren en hiermee invulling geven aan het door veel leden gewenste moreel leiderschap. En zo ja, hoe moet dit dan worden aangepakt en onder welke randvoorwaarden?
Op deze en andere vragen zal in het humanistisch café op basis van stellingen en geschetste dilemma’s nader worden ingegaan.

De directeur van de Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding, Atlin Sandvliet zal actief aan de discussie deel nemen

Utopie Podcast