openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Impact van de oorlog op de wereldwijde voedselzekerheid

Russische tanks en raketten voorkomen het oogsten van tarwe, maïs, soja en zonnebloempitten. Velden, graanschuren en havens liggen onder vuur. In het rijke Westen leidt dit tot hogere voedselprijzen maar niet tot grote tekorten. In arme landen – die veel afhankelijker zijn van voedselimporten – leidt dit tot toenemende honger en misschien zelfs opstanden. De oorlog drukt ons met de neus op het wereldwijde gebrek aan voedselzekerheid.

Kruitvat Oekraïne

Frans van der Steen is voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag. Voorheen was hij voorzitter van de sectie Voedsel en Landbouw van de Vereniging van Milieuprofessionals. Hij houdt zich bezig met het thema voedselzekerheid.

Lees hier de tekst over de hele reeks Kruitvat Oekraïne!

 

Lees hier een kort verslag over de avond van Rob Lubbersen:

Kruitvat Oekraïne III: Let op de voedselketen!


 

The Impact of the War in Ukraine on Global Food security

(by Frans van der Steen – Foundation Local Food The Hague)

Russian tanks and rockets prevent the harvesting of wheat, corn, soja and sunflowerseeds. Fields, grain silos and harbours are under attack. In the rich West this leads to higher food prices but not to major shortages. In poor countries, that much more depend on food imports, this leads to increasing hunger and probable uprisings. The war will confront us with the worldwide lack of food security.

Frans van der Steen is chair of the Foundation Lokaal Voedsel Den Haag and has been chair of the Food&Agriculture section of the Association of Environment Profesionals. He is active on the field of food security.

Read here more about the “Powder Keg Ukraine” series of discussions!

Powder Keg Ukraine flyer EN

 

Utopie Podcast