openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Parlement der Dingen

22 april is de dag van de aarde, omdat elke dag de dag van de mens is. Daarom organiseren wij op 22 april een samenkomst ter ere van de
aarde.

Natuur

Deelname vraagt een telefonische intake in te boeken. Dat kan via:
https://teamcoachzuidas.com/parlement-der-dingen-april2021/

 

Earth Day 2021 – Aarde-opstelling X Parlement der Dingen

22 april is de dag van de aarde, omdat elke dag de dag van de mens is.
365 dagen per jaar gebruiken we haar als nutsmiddel, één dag in het
jaar wordt zij wereldwijd gevierd, en dat terwijl wij ons bestaan aan
Moeder Aarde te danken hebben.

Daarom organiseren wij op 22 april een samenkomst ter ere van de
aarde.

Op deze dag staat niet de mens centraal, maar de aarde. Preciezer nog:
de onderlinge verbintenis tussen levensvormen. Een verbintenis die wij
in het rationele Westen dikwijls verloren zijn. Wij zullen dit doen
middels een rollenspel: via ons lichaam zullen wij gevoelsmatig de
verschillende actoren in een ecosysteem representeren. Zodoende zullen
wij pogen om de onderlinge verhoudingen en dynamiek tussen mensen en
niet-mensen aan het licht te brengen.

Op aardedag dagen wij onszelf uit om uit onze antropocentrische bubbel
te stappen en de wereld te bekijken vanuit een ander perspectief: het
perspectief van planten, dieren of dingen.

Deze dans tussen mens en niet-mens zal geheid onwennig voelen: de
Westerse mens is gewend het hoofd te gebruiken, maar in de dans hebben
we vooral lichaam en gevoel nodig. Op het spel staat de veronderstelde
positie van de mens: binnen de opstelling is de mens niet verheven
boven de natuur: maar hier onlosmakelijk mee verbonden.

Ga met ons mee op persoonlijke en maatschappelijke zoektocht naar een
nieuwe oriëntatie van de mens; een terugkeer op aarde.

Utopie Podcast