openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Symposium: Dierenrecht in Nederland

Ter gelegenheid van de oprichting van de vereniging organiseert de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht op vrijdag 9 juli a.s. een symposium: Dierenrecht in Nederland.

Logo NVD

Het symposium poogt een eerste aanzet te doen de kernelementen van het Nederlandse dierenrecht op een toegankelijke manier in kaart te brengen. Daarnaast biedt het symposium ruimte voor debat, netwerken en het uitwisselen van ideeën ten aanzien van wat het Nederlandse dierenrecht nodig heeft en wat de NVD hierin zou kunnen betekenen. Het symposium vindt plaats in Grand Café Utopie in Den Haag, maar is ook (passief) te volgen via een livestream. Uiteraard zullen ter plaatse de dan geldende COVID-19 maatregelen in acht worden genomen.

(Gratis) registratie voor het symposium kan via: www.verenigingdierenrecht.nl/symposium. Aanmeldingen worden in principe op volgorde van binnenkomst verwerkt, maar aan leden van de NVD wordt voorrang verleend.

 

18:30 – 19:00  Inloop

19:00 – 19:20  Opening en introductie Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht

19:20 – 19:45   Quiz dierenrecht

19:45 – 20:10   Nederlands dierenrecht vandaag de dag: stand van zaken, uitdagingen en knelpunten door mr. Marco van Duijn en Lian Pleijsier

20:10 – 20:30   Pauze

20:30 – 20:55   Het dierenrecht uitgezoomd: mogelijkheden, kansen en toekomstmuziek door mr. dr. Janneke Vink en Tim van Alten

20:55 – 21:15    Rondvraag en afsluiting

21:15 – — : —   Borrel

 

Wij hopen u allen op 9 juli a.s. te mogen ontmoeten!

Kijk online mee via deze link

Utopie Podcast