openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

klimaat

Tijdens deze verdiepingsdag gaat Humanistisch Verbond opnieuw in op het thema ecohumanisme. Deze cursus helpt je op weg om om te gaan met machteloze gevoelens en lastige vragen waar je mee kan zitten wat betreft de klimaatcrisis. Of misschien weet je niet goed waar je moet beginnen om iets bij te dragen. Verdiepingsdag Actieve Hoop helpt je op weg. Je gaat op zoek naar de koppige optimist in jezelf.
*Transitie is onvermijdelijk, rechtvaardigheid niet*  Op de vrijdag van de Klimaat Zones, zullen we proberen om alle vragen te beantwoorden over hoe we de naderende energietransitie eerlijk en rechtvaardig voor iedereen kunnen maken.
Lesgeven over de energietransitie. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied, wat moeten we weten, wat zijn de discussiepunten? En vooral, wat willen leerlingen eigenlijk?
In this episode, presenters Carlos and Anne-Linn will share and critique each other’s personal motivations for working at Utopie. Was it more than just hard work, and what are our priorities?
Agenda: Luchtalarm actie, Klamaatmars, Lenterebellie Iedereen is welkom! Je kunt vanaf elk moment meedoen, geen probleem
Earth Day 2021 – Aarde-opstelling X Parlement der Dingen 22 april is de dag van de aarde, omdat elke dag de dag van de mens is. 365 dagen per jaar gebruiken we haar als nutsmiddel, één dag in het jaar wordt zij wereldwijd gevierd, en dat terwijl wij ons bestaan aan Moeder Aarde te danken hebben. Daarom organiseren wij op 22 april een samenkomst ter ere van de aarde. Op deze dag staat niet de mens centraal, maar de aarde. Preciezer nog: de onderlinge verbintenis tussen levensvormen. Een verbintenis die wij in het rationele Westen dikwijls verloren zijn. Wij zullen dit doen middels een rollenspel: via ons lichaam zullen wij gevoelsmatig de verschillende actoren in een ecosysteem representeren. Zodoende zullen wij pogen om de onderlinge verhoudingen en dynamiek tussen mensen en niet-mensen aan het licht te brengen. Op aardedag dagen wij onszelf uit om uit onze antropocentrische bubbel te stappen en de wereld te bekijken vanuit een ander perspectief: het perspectief van planten, dieren of dingen. Deze dans tussen mens en niet-mens zal geheid onwennig voelen: de Westerse mens is gewend het hoofd te gebruiken, maar in de dans hebben we vooral lichaam en gevoel nodig. Op het spel staat de veronderstelde positie van de mens: binnen de opstelling is de mens niet verheven boven de natuur: maar hier onlosmakelijk mee verbonden. Ga met ons mee op persoonlijke en maatschappelijke zoektocht naar een nieuwe oriëntatie van de mens; een terugkeer op aarde.