openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

system change

Zondagmiddag 16 april organiseert Nieuw Den Haag een presentatie met als thema: Decentraal internet.
In this podcast episode we will dive into one of our big challenges we are facing right now: the energy and heat transition.
Earth Day 2021 – Aarde-opstelling X Parlement der Dingen 22 april is de dag van de aarde, omdat elke dag de dag van de mens is. 365 dagen per jaar gebruiken we haar als nutsmiddel, één dag in het jaar wordt zij wereldwijd gevierd, en dat terwijl wij ons bestaan aan Moeder Aarde te danken hebben. Daarom organiseren wij op 22 april een samenkomst ter ere van de aarde. Op deze dag staat niet de mens centraal, maar de aarde. Preciezer nog: de onderlinge verbintenis tussen levensvormen. Een verbintenis die wij in het rationele Westen dikwijls verloren zijn. Wij zullen dit doen middels een rollenspel: via ons lichaam zullen wij gevoelsmatig de verschillende actoren in een ecosysteem representeren. Zodoende zullen wij pogen om de onderlinge verhoudingen en dynamiek tussen mensen en niet-mensen aan het licht te brengen. Op aardedag dagen wij onszelf uit om uit onze antropocentrische bubbel te stappen en de wereld te bekijken vanuit een ander perspectief: het perspectief van planten, dieren of dingen. Deze dans tussen mens en niet-mens zal geheid onwennig voelen: de Westerse mens is gewend het hoofd te gebruiken, maar in de dans hebben we vooral lichaam en gevoel nodig. Op het spel staat de veronderstelde positie van de mens: binnen de opstelling is de mens niet verheven boven de natuur: maar hier onlosmakelijk mee verbonden. Ga met ons mee op persoonlijke en maatschappelijke zoektocht naar een nieuwe oriëntatie van de mens; een terugkeer op aarde.