openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

The announced, yet unexpected War in my Country

(by Sergii Shevchenko, Ukranian IT specialist living in The Hague)

The invasion by Russia did not come by surprise after the wars in Chechnya, Transnistria, Georgia, Crimea and eastern Ukraine. Sergii saw this invasion coming, especially after the Orange Revolution and the Maidan Uprising. Ukraine has developed strongly – especially in the cities – while Russia is sinking deep away into revanchism, in the grips of an all dominating repressive state.

Kruitvat Oekraïne

Sergii Shevchenko is from Kharkiv, he works in IT and has been living now in The Hague for 5 years with his partner, who is from Crimea. As a volunteer he sends humanitarian aid and protective equipment to Ukraine.


De aangekondigde, toch onverwachte oorlog in mijn land

(door Sergii Shevchenko, Oekraïnse IT-er woonachtig in Den Haag)

De invasie door Rusland kwam niet als verrassing na de oorlogen in Tsjetsjenië, Transnistrië, Georgië, de Krim en Oost-Oekraïne. Sergii zag dit aankomen, zeker na de Oranje-revolutie en de Maidan-opstand. Oekraïne heeft zich – met name in de steden – sterk ontwikkeld, terwijl Rusland wegzakt in revanchisme, in de greep van een alles overheersende repressieve staat. Sergii komt uit Kharkiv, hij werkt in de IT en woont nu 5 jaar in Den Haag met zijn partner, die uit de Krim afkomstig is. Hij zet zich nu in als vrijwilliger en stuurt humanitaire hulp en beschermingsmiddelen naar Oekraïne.

Utopie Podcast