openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Workshop ‘In je kracht staan’ – Nica-Luce

De workshop : “In je kracht staan” van Nicole van Ruitenbeek biedt jou kennis en ervaring hoe je je eigen geestelijke en lichamelijke levenskracht kunt toeeigenen, vergroten en opnieuw kunt opbouwen na ziekte of tegenslag.

Nicole heeft deze workshop voor jou ontworpen om je te leren hoe je bewuster je eigen energie kunt activeren en aansturen. Deze zelfsturing
kun je ontwikkelen door bewustwording en training. De workshop is een introductie op de kortdurende opleidingen Sparkling Life 1, 2 en 3. Nicole heeft in de workshop de kennis en ervaring uit de Psychologie, uit de energieleer en van Rudolf Steiner geïntegreerd.

Nadat je de workshop “In je kracht staan” hebt gevolgd:
Heb je ervaren hoe je je eigen energieveld kunt voelen door bewuste intentie

Heb je ervaren hoe je je eigen energie kunt schoonmaken en opladen

Heb je ervaren hoe je je eigen energieas kunt versterken in contact met anderen

Na de workshop heb je kennis opgedaan over:
Welke energielichamen je hebt en hoe die elkaar onderling beïnvloeden

Welke factoren jouw persoonlijke energie doen toenemen dan wel doen afnemen

Wat jouw psoas spier is, waar die zit en haar functie in jouw energie regulering

Welke nog niet gebruikte energie knoppen je hebt om jouw energie te besturen

Hoe aantrekkelijk het is om je bewust te worden van jouw persoonlijke levenskracht

Hoe bereikbaar het is om je persoonlijke energie aansturing ter hand te nemen

Welk effect heeft zelfsturing van jouw persoonlijke levensenergie?
Je komt meer in je centrum te staan en ervaart meer eenheid in jezelf

Denken, voelen en doen komen meer op één lijn te staan met je intuïtie

Je laat je minder raken door negativiteit van anderen of door politieke spelletjes

Je voelt je vrijer ook al nemen de onzekerheden toe

Je wordt krachtiger en evenwichtiger: je mentale herstelvermogen neemt toe

Je persoonlijke uitstraling wordt positiever: je werkt leuker samen en bereikt meer

Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Entree kosten: 15 euro

Aanmelden kan via Nicole@NicaLuce.com

Support idealists: donate to the Utopie Foundation!

Steun idealisten: doneer aan Stichting Utopie!

Utopie Podcast