openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

“Waarom zou ik stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen?”

Woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dat klinkt misschien niet zo spannend maar belangrijk is het wel. Ik noem drie redenen om te gaan stemmen, redenen die mij als natuurbeschermingsadvocaat aan het hart liggen.

De Provinciale Staten stellen het natuurbeleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. Je moet weten dat in Zuid-Holland jaarlijks honderdduizenden wilde dieren door mensen worden gedood voor de meest uiteenlopende redenen. De meeste ervan worden aan flarden geschoten door jagers. Gedeputeerde Staten verlenen daarvoor de vergunningen. Een natuurvriendelijke meerderheid in de Provinciale Staten heeft de macht om een einde maken aan deze doorlopende slachtpartij.

De Waterschappen bepalen het waterpeil overal in de provincie. Boeren willen een laag waterpeil. Een hoger waterpeil maakt het land namelijk drassiger. Dan heeft de boer minder gewasopbrengsten, terwijl de kosten stijgen. Dat lage waterpeil is alleen funest voor de weidevogels. De bedreigde grutto, kievit en tureluur, maar ook de (nog) wat vaker voorkomende eenden als de krakeend en kuifeend hebben juist een hoog waterpeil nodig om veilig te kunnen broeden en hun pullen te voeden. Hoe sterker natuurvriendelijke partijen vertegenwoordigd zijn in de waterschappen hoe meer ruimte er komt voor de weidevogels, zo eenvoudig is het.

Als laatste gaat het de komende verkiezingen ook over de samenstelling van de Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer worden namelijk gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De natuur lijdt zoals je ongetwijfeld weet ernstig onder de overmaat aan stikstof. Om die te verminderen is nieuwe wetgeving nodig en nieuwe wetten hebben de instemming nodig van de Eerste Kamer. Een conservatieve rechtse meerderheid kan die nieuwe wetgeving saboteren. Het is daarom cruciaal dat natuurvriendelijke partijen groot genoeg worden om de nodige wetgeving te laten passeren.

Ondertussen beloven de peilingen niet veel goeds. Conservatieve rechtse partijen lijken met name in die provincies waar veranderingen noodzakelijk zijn te winnen, ten koste van die partijen die wel bereid zijn om te doen wat nodig is om de natuur te beschermen. Het is aan ons, natuurminnend Nederland, om het tij te keren. Laat je stem niet verloren gaan. Stem op 15 september 2023 op een partij die de natuur beschermt, nu het nog kan.

– Marco van Duijn