openingstijden café
vrijdag
17.00 t/m 22.00 uur
en tijdens evenementen

dierenrechten

Drie sprekers nemen je mee in hun ideeën over arbeidsrechten voor dieren.
De  Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht (NVD) organiseert een publieke bijeenkomst waarin een aantal actuele juridische dierenrechtkwesties aan bod komt. Mr. Daisy Delibes en mr. Cindy van de Ven van Utopie Advocaten bespreken belangwekkende dierenrecht-jurisprudentie van de afgelopen periode. Zijn dieren feitelijk niet al rechtssubject en hebben ze net als mensen rechten?
De abolitionisten vs de welzijnsverbeteraars. Is totaal-afschaffing wel realistisch? Legitimeren welzijnsverbeteringen een in essentie ‘fout’ systeem? Of is de kloof wellicht kleiner dan gedacht en streven beide kanten aan het eind van de dag eigenlijk hetzelfde doel na? In het NVD Dierenrechtendebat duiken wij in deze discussie, zowel de praktische kant ervan (dieren-NGO’s) als de meer theoretische (filosofen).
Ter gelegenheid van de oprichting van de vereniging organiseert de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht op vrijdag 9 juli a.s. een symposium: Dierenrecht in Nederland.
Why are places where idealistic people can come together necessary in cities? What do those places look like? What does this have to do with gentrification?