openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Doe mee!

Grand café Utopie bestaat als ontmoetingsruimte voor idealisten zolang voldoende idealisten zich voor het bestaan ervan inzetten.

 
 

Doneer aan Stichting Utopie

Grand café Utopie is een ontmoetingsruimte voor idealisten. Nogal wat ideële organisaties kunnen zich het normale – kostendekkende – huurtarief van het grand café helaas niet of nauwelijks veroorloven. Deze organisaties kunnen voor een financiële bijdrage aankloppen bij Stichting Utopie. Stichting Utopie kan soms een deel van de huurfactuur voor haar rekening nemen. De stichting kan dit alleen dankzij haar donateurs en voor zover de aan haar gegeven donaties strekken.

Donateur worden van Stichting Utopie wordt je door eenmalig of periodiek een bedrag te storten via IDEAL. Met jouw donatie houdt jij Utopie bereikbaar voor idealistische organisaties.

Bedrag

Wil je je gift liever zonder IDEAL overmaken? Het rekeningnummer van Stichting Utopie is NL37TRIO0379397412. Voor meer informatie over het doneren aan de stichting kun je contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Word lid van de coöperatieve vereniging Utopie U.A.

Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf. In ons geval is dat bedrijf Grand café Utopie. Het doel van de coöperatie is het in stand houden van Grand café Utopie als ontmoetingsruimte voor idealisten. De dagelijkse gang van zaken is in handen van een klein en professioneel team van betaalde krachten. Dit team werkt in samenspraak met het uit de leden gekozen bestuur van de coöperatie. Tijdens de halfjaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De leden van de coöperatie steunen het doel van de coöperatie. De mate waarop leden betrokken zijn verschilt per lid. Sommige leden nemen taken op zich, terwijl andere leden hun betrokkenheid beperken tot het betalen van de contributie. Voor het functioneren van de coöperatie is de mate van betrokkenheid niet het belangrijkst. Veel belangrijker is dat het grand café gedragen wordt door een grote groep idealisten en de organisaties waarmee zij verbonden zijn of zich verbonden voelen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen lid worden van Utopie. Als lid heb je invloed op de koers die de coöperatie vaart, je betaalt contributie en een bedrag voor toetreding. Hier vindt je meer informatie over de financiele verplichtingen van elk lid. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de coöperatie kun je contact opnemen met het bestuur van de coöperatie.